Taurus embalaža 1
Taurus embalaža 2
Kranjac vina
Kitajski vrt
Avel nova embalaža
OBLIKOVANJE EMBALAŽE
Kontakt: Preblisk, Ulica bratov Komel 48 b 1210 Ljubljana, Slovenija, T: 01 2566331, M: 041 866486, E: info@preblisk.com, I: www.preblisk.com
Preblisk, oblikovanje vizualnih komunikacij
OBLIKOVANJE
NAROČNIKI
TISK
TEČAJI