OBLIKOVANJE
Preblisk, oblikovanje vizualnih komunikacij
Kontakt: Preblisk, Ulica bratov Komel 48 b 1210 Ljubljana, Slovenija, T: 01 2566331, M: 041 866486, E: info@preblisk.com, I: www.preblisk.com
  oblikovanje logotipov
  oblikovanje pisarniških tiskovin, prospektov, katalogov, letakov, plakatov, koledarjev itd.
  oblikovanje oglasov
  oblikovanje knjig, učbenikov in brošur
  oblikovanje reklamnih, označevalnih in usmerjevalnih površin ter sistemov označevanja
  oblikovanje embalaže
  projektiranje sejemskih nastopov in razstav
  projektiranje notranje opreme, arhitekturne ureditve prostorov
  oblikovanje internetnih strani
  likovna oprema vozil
OBLIKOVANJE
NAROČNIKI
IZOBRAŽEVANJE
O PREBLISKU
  oblikovanje celostnih grafičnih podob
  oblikovanje celostnih grafičnih podob